Про оплату праці музичного керівника закладу дошкільної освіти.

19.07.2021

Про розрахунок заробітної плати музичного керівника ЗДО

Дякуємо за перегляд реклами на сайті

Комплектування штатних розписів ЗДО посадою музичного керівника

При комплектуванні штатних розписів закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) посадою музичного керівника потрібно керуватись Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055).

Згідно підпункту “а” пункту 5 ТШН № 1055 у штатних розписах ЗДО передбачають посаду музичного керівника з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу у дитячих садках і на кожну групу дітей віком від одного року і старше у яслах-садках.

Так, наприклад, якщо у яслах – садку є п’ять груп, в чотирьох з яких виховуються діти віком від одного до шести (семи) років, то штатний розпис такого ЗДО комплектується посадою музичного керівника в кількості 1,0 штатних одиниць (0,25 х 4).

Встановлення посадового окладу музичному керівнику ЗДО

Розмір посадового окладу музичного керівника ЗДО залежить від встановленого йому тарифного розряду.

Тарифні розряди для музичних керівників ЗДО, передбачені додатком 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (далі – Наказ № 557):

Найменування посад Тарифні розряди
Музичні керівники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії 12
першої категорії 11
другої категорії 10
без категорії 9

Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 9 тарифний розряд.

Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.

Умови та правила атестації педагогічних працівників (у тому числі музичних керівників) передбачені, зокрема, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

Для присвоєння музичному керівнику ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом п’ятнадцятим пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої музично-педагогічної освіті або двох освіт, одна з яких – неповна вища або базова музична освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст» особам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (середньої спеціальної освіти), а також фахівцям з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, Типовим положенням № 930 не передбачено.

Посадові оклади педагогічним працівникам (у тому числі музичним керівникам), в залежності від присвоєних їм тарифних розрядів, встановлюють відповідно до Наказу № 557 (додаток 1), виданого на виконання постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери“.

Підвищення посадових окладів музичних керівників ЗДО

1. Посадові оклади музичних керівників ЗДО підвищуються на 10 відсотків у відповідності до вимог постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.

2. Музичним керівникам ЗДО за результатами атестації може бути присвоєно педагогічне звання “вихователь – методист”.

Пунктом 5.4 Типового положення № 930 передбачено, що музичним керівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання “вихователь-методист” якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

На них також поширюються вимоги пункту 5.2 Типового положення № 930 (це важливо).

В цьому пункті, зокрема, йдеться, що педагогічне звання “вихователь-методист” може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”.

Таким чином, для присвоєння музичному керівнику педагогічного звання “вихователь-методист”, він повинен відповідати трьом вимогам, передбаченим пунктами 5.2 та 5.4 Типового положення № 930:

1) повинен мати кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”;
2) повинен мати найвищий тарифний розряд (12 т.р.);
3) повинен мати не менш як 8 років стажу педагогічної діяльності.

При наявності у музичного керівника педагогічного звання “Вихователь-методист” його посадовий оклад підлягає підвищенню на 10 відсотків відповідно до підпункту “д” пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 (далі – Інструкція № 102).

3. Абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників освіти, зокрема педагогічних працівників та помічників вихователів у дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, підвищуються на 20 відсотків.

В Додатку 5 до Інструкції № 102 наведено Перелік спеціальних закладів (з особливим режимом), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15-25 відсотків. Пунктом 2 цього Переліку передбачено, що до цих спеціальних закладів (з особливим режимом) відносяться  дитячі дошкільні заклади (групи) усіх типів та  найменувань для глухих (глухонімих), сліпих, слабозорих, туговухих, для дітей з порушеннями інтелекту (розумово відсталих); для дітей з косоокістю і амбліопією, психоневротиків, з наслідками поліомієліту, церебральними спастичними паралічами, з ураженням центральної нервової системи, з порушенням опорно-рухового апарату, з малими і загасаючими формами туберкульозу, з порушенням мови.

Частина дітей з зазначеними вище особливостями нині виховується в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти і має статус осіб «з особливими освітніми потребами», а частина дітей – в логопеедичних групах.

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженому постановою КМУ від 14.02.2017 р. № 88, до осіб з особливими освітніми потребами віднесено дітей сліпих та із зниженим зором, глухих та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

Таким чином, враховуючи вищезазначене, педагогічні працівники ЗДО (в тому числі музичні керівники), які працюють  в інклюзивних і логопедичних групах, мають право на підвищення посадових окладів відповідно до підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102.

Згідно з останнім абзацом пункту 28 Інструкції № 102 закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

Визначаючи розмір підвищення ставки заробітної плати музичного керівника ЗДО, слід ураховувати кількість штатних одиниць, визначених ТШН № 1055.

Як було зазначено вище, у штатних розписах дошкільних навчальних закладів передбачають посаду музичного керівника з розрахунку 0,25 шт. од.:

– на одну групу — в дитячих садках;
– на кожну групу дітей віком від одного року і старше — у яслах-садках.

Тож, якщо у ЗДО, наприклад, функціонує лише одна група для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку (одна інклюзивна група), підвищення посадового окладу здійснюється лише на 0,25 шт. од. посади.

При цьому згідно частини третьої статті 30 Закону України від 11.07.2001 р. № 2628-III “Про дошкільну освіту” обсяг педагогічного навантаження музичного керівника ЗДО (незалежно від підпорядкування, типу і форми власності) становить 24 години на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Звертаємо вашу увагу на те, що робота музичного керівника в одній інклюзивній групі на тиждень не повинна перевищувати 6 годин (24 х 25%), а, наприклад, в липні 2021 року, згідно норми тривалості робочого часу в 2021 році, – 26,4 годин (105,6 х 25%).

Згідно роз’ясненню Міністерства освіти і науки України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти, яке воно висловило в листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598, при розрахунку заробітної плати працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу без урахування іншого підвищення. Це означає, що підвищення за одною підставою не може бути нараховане на суму підвищення за іншими підставами.

При цьому слід зазначити, що при підвищенні посадових окладів педагогічних працівників утворюють нові посадові оклади, а всі інші доплати і надбавки, належні працівникам, в тому числі за вислугу років, за престижність праці, за роботу в інклюзивній групі та інші, обчислюються у відсотках від цих новоутворених (з урахуванням підвищень) посадових окладів.

Надбавки і доплати

Музичні керівники ЗДО мають право на встановлення їм таких надбавок і доплат:

за вислугу років (частина четверта статті 61 Закону України «Про освіту», постанова КМУ від 31.01.2001 № 78) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу;

Читати також: Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

за престижність педагогічної праці. Розмір надбавки передбачений в діапазоні від 5 до 30 відсотків посадового окладу і встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці (постанова КМУ від 23.03.2011 р. № 373);

за роботу в інклюзивній групі ЗДО – у граничному розмірі 20 відсотків у співвідношенні до посадового окладу.

Зазначена доплата передбачена постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними в неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72, і встановлюється всім педагогічним працівникам та помічникам вихователів ЗДО, які працюють в інклюзивних групах, але не на все навантаження, а тільки за години роботи в таких групах.

Як і при встановленні музичному керівнику підвищення за роботу у дитячих дошкільних закладах та групах для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, так і при встановленню йому доплати за роботу в інклюзивних групах, визначаючи розмір його посадового окладу, слід ураховувати кількість штатних одиниць, визначених ТШН № 1055 (0,25 штатних одиниць на кожну таку групу).

Читати також: Щодо доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах (групах).

Інші надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (Наказ МОНУ № 557):

– за високі досягнення у праці;
– за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
– за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

Преміювання

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу МОНУ № 557 керівникам закладів освіти надано право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про преміювання, яке розробляється в закладі освіти, затверджується керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом закладу.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються.

Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і  надбавок, перелічених у додатку N 8 до Інструкції № 102.

Матеріальна допомога

Згідно статті 57 Закону України “Про освіту” держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки. Ця матеріальна допомога є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом.

У спільному листі МОНУ № 1-9/223 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-8/267 від 11.06.2001 р.  роз’яснено, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. Норма щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам тільки за місцем основної роботи не може стосуватися випадків, що стосуються роботи жінок у період перебування у відпустці для догляду за дитиною на умовах неповного робочого часу.

Матеріальна допомога на оздоровлення нараховується з урахуванням всіх підвищених посадового окладу, на які має право працівник.

Крім того, відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу № 557 керівникам навчальних закладів освіти надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Право на виплату матеріальної допомоги, передбаченої Наказом N 557, мають усі працівники навчального закладу, установи освіти.

Читати також: Щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

Щорічна винагорода за сумлінну працю

Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898.

Грошова винагорода надається відповідно до Положення, яке затверджується керівником закладу освіти чи методичної установи за погодженням із профспілковим комітетом.

Як і всі інші педагогічні працівники, музичні керівники ЗДО мають право на отримання такої щорічної винагороди.

Читати також: Щодо деяких особливостей виплати щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам.

Відпустки

Термін щорічної основної оплачуваної відпустки музичного керівника становить 42 календарних дня (постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346).
——————————————–

Приклад розрахунку заробітної плати музичного керівника який працює в дитячому садочку за наступних умов:

– відповідно до пункту 63 Інструкції N 102  оплата праці педагогічних працівників установ і  закладів освіти провадиться  виходячи  із  встановлених  ставок  заробітної плати (посадових  окладів)  з  урахуванням  підвищень,  фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.

Відповідно до пункту 68 Інструкції N 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Встановлена  при  тарифікації  заробітна  плата  виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих  днів  у  різні місяці року;

– кількість штатних одиниць музичного керівника, яка визначена ТШН № 1055, передбачена із розрахунку 0,25 шт. одиниць на одну групу ЗДО;

– заклад дошкільної освіти загального типу укомплектований п’ятьма групами для дітей віком від трьох до шести (семи) років, з яких одна група є інкюзивною;

– штатним розписом ЗДО передбачено 1,25 (0,25 х 5) штатних одиниць музичного керівника, яку займає один педагогічний працівник з відповідним тижневим педагогічним навантаженням 30 (24 х 1,25) годин, з яких 6 (24 х 0,25) годин приходиться на інклюзивну групу.

– музичному керівнику садочку, який має повну вищу музично – педагогічну освіту і загальний педагогічний стаж роботи – 22 роки, присвоєна кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” і педагогічне звання “вихователь-методист”. Йому встановлена надбавка за престижність праці у розмірі 20% посадового окладу і доплата за роботу в інклюзивній групі у розмірі 20% посадового окладу.

Нараховано при тарифікації:

– посадовий оклад на 1,25 шт. од. за 12 т.р. згідно Єдиної тарифної сітки 5660,0 х 1,25 = 7075,0 грн.;
– підвищення ПО на 10% згідно постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 від 7075,0 х 10% = 707,5 грн.;
– підвищення ПО на 10% за звання “вихователь-методист” від 7075,0 х 10% = 707,5 грн.;
– підвищення ПО на 20% за роботу в групі для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку від 5660,0 : 24 х 6 =  1415,0 х 20% =  283,0 грн.;
– доплата за роботу в інклюзивній групі від ((5660,0 + 566,0 + 566,0 + 1132,0) : 24 х 6) = 1981 х 20% = 396,2 грн.;
– надбавка за вислугу років (7075,0 + 707,5 + 707,5 + 283,0) = 8773,0 х 30% = 2631,9 грн.;
– надбавка за престижність  (7075,0 + 707,5 + 707,5 + 283,0) = 8773,0 х 20% = 1754,6 грн.
————————–——————–
Разом нараховано: 7075,0 + 707,5 + 707,5 + 283,0 + 396,2 + 2631,9 + 1754,6 = 13555,7 грн.

————

Інші статті:

коментарі 2

  1. А чому за звання “вихователь методист ” 10%, коли потрібно 15%???

    • Admin :

      До 1 січня 2022 року згідно підпункту “д” пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. було 10%, після набрання чинності постанови КМУ від 28 грудня 2021 р. № 1391 стало 15%.

Написати коментар