Проект нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування”. Що нового в оплаті праці?

13.07.2021

НАДС розробило нову редакцію Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування”

Джерело інформації: портал “Бухгалтер com.ua”

Пройдемось по головним новаціям, які пропонують законотворці.

По-перше. Посади службовців місцевого самоврядування поділять на три категорії залежно від змісту та обсягу повноважень, а також характеру відповідальності, і необхідної для їх виконання професійної компетентності.

Так, до категорії «І» потраплять посади:

– керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради;
– керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради;
– керуючого справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради;
– керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради зі статусом юридичної особи публічного права, їх заступників.

До категорії «ІІ» включено посади:

– керівників структурних підрозділів апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, їх заступників;
– керівників структурних підрозділів відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради зі статусом юридичної особи публічного права, їх заступників;
– керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної, обласної ради, їх заступників;
– керівників структурних підрозділів секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради, їх заступників.

А ось категорія «ІІІ» – для інших посад службовців місцевого самоврядування, не віднесених до категорій «І» і «ІІ».

При цьому передбачається, що кількість посад службовців місцевого самоврядування категорій «І» і «ІІ» в органі місцевого самоврядування повинна становити не більше 1/3 посад службовців місцевого самоврядування, передбачених штатним розписом в органі місцевого самоврядування.

В цих категоріях будуть свої під категорії.

По-друге. Щодо рангів службовців місцевого самоврядування, то їх буде 9.
Зокрема, службовцям місцевого самоврядування присвоюватимуть такі ранги:

– для посад категорії «І» – 1, 2, 3 ранг;
– для посад категорії «ІІ» – 3, 4, 5, 6 ранг;
– для посад категорії «ІІІ» – 6, 7, 8, 9 ранг.

Розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування визначить відповідна сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна рада, виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, що затверджує КМУ.

Врегулюють питання присвоєння рангів особам, якім раніше був присвоєний ранг держслужбовця та які призначаються на посаду службовця місцевого самоврядування.
Так, у разі призначення на посаду службовця місцевого самоврядування особи, якій присвоєно ранг держслужбовця, військове звання, дипломатичний ранг, інше спеціальне звання, такому службовцю присвоюється ранг не нижче його рангу держслужбовця або рангу держслужбовця, з яким відповідно до законодавства співвідноситься його військове звання, дипломатичний ранг, інше спеціальне звання.

По-трете. Про найцікавіше – про оплату праці.

Схему посадових окладів службовців місцевого самоврядування затверджуватиме відповідна сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна рада за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради, виходячи з того, що:

1) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІІ», не може бути меншим двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року;
2) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІІ», не може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІ»;
3) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІ», встановлюється не менш як на 30 % вищим за мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІІ»;
4) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІ», не може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «І»;
5) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «І», встановлюється не менш як у 2 рази вищим за мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІІ»;
6) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «І», не може більш як у 5 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «ІІІ».

Надбавку за вислугу років встановлять на рівні 2 % посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в ОМС, але не більше 30 % посадового окладу.

Фонд преміювання можна буде встановлювати у розмірі 20 % загального фонду посадових окладів за рік. А виплачувати премії – в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці.

Передбачено, що службовцю місцевого самоврядування можуть встановлюватися:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування.
При цьому розмір місячної премії не може перевищувати 30 % посадового окладу, а розмір квартальної – 90 % посадового окладу.

————–

Інші статті:

  • Немає схожих статей

Написати коментар