Лист МОНУ від 30.01.2018 р. № 2.4-227 “Щодо атестації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які працюють не за фахом”.

11.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 30.01.2018 р. № 2.4-227
Щодо атестації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти,
які працюють не за фахом

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти розглянуто лист  про надання роз’яснення щодо атестації педагогічних працівників, які працюють у закладах дошкільної освіти не за фахом, та повідомляємо.

Відповідно до частини першої статті 30 Закону України “Про дошкільну освіту”, педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Згідно з частиною першою статті 32 зазначеного Закону, атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

За результатами атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії), може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям – “Вихователь-методист”, а вихователям-методистам – “Старший вихователь”, учителям усіх спеціальностей – “Старший вчитель”, “Вчитель-методист”.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами) (далі – Типове положення), передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти.

Зокрема, така можливість визначена пунктами 3.26 та 4.10 Типового положення. При цьому обов’язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник. Зазначена норма застосовується з дня набрання чинності Типовим положенням (30.12.2010 р.).

Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Враховуючи зазначене, педагог з повною вищою освітою, яка пройшла курси підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти, має рівні права з іншими педагогами на атестацію, встановлення кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання. Критерієм для присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічного звання є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3 – 4.6, 5.2 Типового положення.

——–

Інші статті:

Написати коментар