Лист МОНУ від 22.10.2018 р. N 2-2891 “Щодо поєднання роботи педагогічного працівника на посадах вчителя початкових класів та вихователя групи подовженого дня”.

11.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.10.2018 р. N 2-2891
Щодо поєднання роботи педагогічного працівника на посадах вчителя
початкових класів та вихователя групи подовженого дня

Розглянувши  звернення щодо поєднання роботи педагогічного працівника на посадах вчителя початкових класів та вихователя групи подовженого дня  повідомляємо.

Питання оплати праці педагогічних працівників регламентовано Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102 (далі – Інструкція), та наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

Пунктом четвертим Інструкції визначено, що посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

За таких підстав визначення розміру оплати праці педагогічного працівника при довантаженні його годинами на іншій посаді належать до компетенції керівника закладу освіти.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930 (далі – Типове положення), регламентує порядок атестації педагогічних працівників.

Відповідно до пункту 3.27 Типового положення за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

Згідно з нормою, встановленою пунктом 3.27 Типового положення, при довантаженні педагогічного працівника годинами на іншій посаді кваліфікаційна категорія також зберігається до наступної атестації.

Враховуючи, що вимогами для присвоєння кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику на посаді вихователя групи подовженого дня є наявність у нього педагогічної освіти за освітнім ступенем магістра (спеціаліста), при довантаженні годинами на цій посаді, за ним до наступної атестації має зберігатися присвоєна раніше кваліфікаційна категорія.

Відповідно до пункту 3.23 Типового положення при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

З огляду на зазначене, педагог, який у рік проведення атестації суміщає посади вчителя і вихователя групи подовженого дня, має атестуватися на кожній з цих посад.

Директор департаменту                  Ю. Кононенко

Інші статті:

Написати коментар