Лист МОНУ від 01.04.2021 р. N 1/11-2204 “Щодо встановлення доплати медичним працівникам закладів освіти”.

07.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 01.04.2021 р. N 1/11-2204
Щодо встановлення доплати медичним працівникам закладів освіти

(Витяг)

У Міністерстві освіти і науки України розглянуто звернення щодо надання роз’яснення стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 р. N 67 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти” (далі – Постанова N 67) і повідомляємо.

Під час канікул оплата праці працівників закладу освіти здійснюється в звичайному порядку.

Щодо періоду простою, то у разі неможливості переведення працівників на дистанційну (надомну) роботу час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП).

Оскільки, відповідно до статті 1021 КЗпП та постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу, то під час простою, коли робота фактично не виконується, таким працівникам оплата не здійснюється.

Відповідно до частини першої статті 113 КЗпП, із змінами, внесеними Законом України від 30.03.2020 р. N 540-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”, що набув чинності 2 квітня 2020 року, час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

У колективному договорі підприємства (установи) встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, питання оплати праці режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку (стаття 13 КЗпП). Тому питання щодо порядку оформлення простою можуть визначатися правилами внутрішнього трудового розпорядку або в колективному договорі підприємства. Трудовим договором, колективними договорами, угодами можуть бути визначені вищі рівні оплати праці за час простою.

Відповідно до частини третьої статті 113 КЗпП за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

Також, пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки передбачено здійснення оплати простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини, в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

Середня заробітна плата визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”.

Заступник Міністра                               В. Рогова

Інші статті:

Написати коментар