Індексація заробітної плати працівників у червні 2021 року.

31.05.2021

Індексація заробітної плати працівників за червень 2021 року

 Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників здійснюється на підставі і у відповідності до Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV із змінами та доповненнями) «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1078).

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін у одному з місяців перевищить поріг індексації, який законодавчо встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з врахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка у червні 2021 року складає 2270 грн., і повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Це положення стосується працівників, які перебували у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або працюють на умовах неповного робочого часу тощо.

У разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Читайте також: Щодо індексації заробітної плати коли особа працює неповний робочий час.

Кому в червні 2021 року потрібно індексувати заробітну плату?

Бюджетні установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”), тому при обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати працівників таких установ і організацій потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів.

Це стосується, зокрема і тих працівників – бюджетників, які прийняті або переведені на новостворені посади.

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2021  року  згідно  постанови КМУ від 20.01.2021 р. № 29 були підвищені посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівників освіти, медичних працівники, працівників закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298).

Для зазначених працівників індекс споживчих цін у червні 2021 року перевищив встановлений поріг індексації (103%), тому відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 у цьому місяці у них виникло право на індексацію їх заробітної плати на коефіцієнт – 3,4.

Що стосується індексації заробітної плати працівників державних органів, то згідно постанов КМУ від 15.01.2020 р. № 16 та від 24.12.2019 р. № 1112 з 1 січня 2020 року на законодавчому рівні востаннє були підвищені посадові оклади державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Заробітна плата таких працівників у червні 2021 року підлягає індексації на коефіцієнт – 7,1, крім зазначених нижче:

–  провідних спеціалістів і спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (підкатегорія В2 і В3 категорії В), посадові оклади яких востаннє були підвищені відповідно до постанови КМУ від 09.10.2020 р. № 940 з 1 липня 2020 року. Їх заробітна плата у червні 2021 року  підлягає індексації на коефіцієнт – 7,7;

– спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (підкатегорія В3 категорії В), посадовий оклад яких з 1 січня 2021 року був підвищений до рівня двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2270 х 2 = 4540) згідно  постанови КМУ від 13.01.2021 р. № 15. Заробітна плата таких працівників відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 у червні 2021 року починає індексуватись на коефіцієнт – 3,4

– робітників, зайнятих обслуговуванням державних органів (органів виконавчої влади), умови оплати праці яких передбачені наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609, місячні посадові оклади яких востаннє були підвищені згідно з наказом  Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77 з 1 вересня 2020 року. Їх заробітна плата у червні 2021 року  підлягає індексації на коефіцієнт – 7,4.

Що стосується керівних працівників і спеціалістів, а також службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких востаннє були підвищені у червні 2020 року  відповідно до постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 441, то у червні 2021 року їх заробітна плата підлягає індексації на коефіцієнт – 7,8.

Щодо робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування, умови оплати праці яких передбачені  наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609 , яким місячні посадові оклади востаннє були підвищені з 1 січня 2021 р. (додатки 4 – 6 до наказу № 609), то їх заробітна плата у червні 2021 року індексується на коефіцієнт 3,4.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за червень 2021 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2020році: х х
січень 7.1* 161.17*
лютий 7.5 170.25
березень 6.6 149.82
 квітень 7.6 172.52
травень 7.3 165.71
червень 7.8* 177.06*
липень 7.7* 174.79*
серпень 8.0 181.6
вересень 7.4* 167.98*
жовтень 7.0 158.9
листопад 3.2 72.64
грудень 4.1 93.07
В 2021 році: х х
січень 3.4* 77.18*
лютий
березень
квітень
травень
червень

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

*    *    *

Написати коментар