Лист МОНУ від 18.09.2020 р. N 4/3210-20 “Про надання роз’яснення порядку збереження педагогічного звання при переході на іншу посаду”.

31.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 18.09.2020 р. N 4/3210-20

Про надання роз’яснення порядку збереження педагогічного звання
при переході на іншу посаду

(Витяг)

За результатами розгляду звернення, оформленого як запит, про надання роз’яснення порядку збереження педагогічного звання при переході на іншу посаду директорат шкільної освіти в межах компетенції інформує.

Порядок атестації педагогічних працівників регламентовано Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930 (далі – Типове положення).

Відповідно до пункту 3.27 Типового положення за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

Пунктом 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102, встановлено, що підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

Згідно із Додатком 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” асистенту вчителя встановлюються 10 – 12 тарифні розряди.

Принагідно інформуємо, педагогічним працівникам, які обіймають посади асистента вчителя, кваліфікаційні категорії та педагогічні звання не присвоюються, на відміну від посади вчителя.

Ураховуючи, що ви перейшли з посади вчителя на посаду асистента вчителя, на якій не передбачено присвоєння педагогічних звань, педагогічне звання “старший учитель” не зберігається.

Генеральний директор        А. Осмоловський

Інші статті:

Написати коментар