Листи міністерства соціальної політики України

N 1139/0/101-18/28 від 02.07.2018 р. “Щодо особливостей оплати праці при підсумованому обліку робочого часу”.

N 1310/0/102-18 від 13.08.2018 р. “Щодо встановлення доплати за використання деззасобів”.

Норма робочого часу на 2019 рік

№ 673/0/101-18 від 25.04.2018 р. “Щодо виплати допомоги на оздоровлення працівникам, які працюють за сумісництвом”

№ 1188/0/101-18 від 09.07.2018 р. “Щодо застосування п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати”

№ 1213/0/101-18/284 від 11.07.2018 р. “Щодо перенесення щорічної відпустки на інший період або її продовження в разі тимчасової непрацездатності працівника”

N 411/0/101-18/284 від 14.03.2018 р. “Щодо назви посади керівника бухгалтерської служби”

N 691/0/101-18 від 25.04.2018 р. “Щодо виплати надбавки за стаж роботи працівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”

№ 659/0/101-18 від 23.04.2018 р. “Щодо врахування премії при обчисленні середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки”

N 208/13/116-11 від 24.06.2011 р. “Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток”