ЗП працівників органів місцевого самоврядування

N 3512-06/63256-09 від 19.10.2020 р. “Щодо трудових відносин голови, секретаря та заступника голови ради”.

Коли службовця ОМС допущено до тимчасового виконання обов’язків за посадою посадової особи ОМС, як платити заробітну плату?

Щодо роботи в органах місцевого самоврядування на умовах строкового трудового договору

№ 523-р від 26 травня 2021 р. “Про віднесення посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування”

Віднесення деяких посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій.

N 609 від 23.03.2021 р. “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”.

N 283 від 3 травня 1994 р. “Про порядок обчислення стажу державної служби”.

Як зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування час роботи на посадах службовців в цих органах?

Доплата за використання деззасобів: 7 правил встановлення.

Щодо умов оплати праці в 2021 році робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування.