Все що стосується мобілізації

Особливості  при нарахуванні та виплаті середнього заробітку працівникам, призваним на військові навчальні збори.

№ 1635/0/101-18 від 09.10.2018 р. “Щодо виплати середнього заробітку відповідно до статті 119 КЗпПУ особам, які проходять службу зі спеціальним званням у Державній кримінальній службі”.

№ 18210/0/2-18/52 від 21.09.2018 р. “Щодо застосування норм частини третьої статті 119 КЗпПУ по відношенню до працівників, які направлені на альтернативну (невійськову) службу”.

№ 1431/0/101-18 від 16.08.2018 р. “Щодо збереження місця роботи, посади та виплати середнього заробітку відповідно до статті 119 КЗпП України працівникам, призваним на строкову військову службу (прийнятим на військову службу за контрактом).

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу військової служби

№ 704 від 30 серпня 2017 р. “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”

Тарифні сітки розрядів, коефіцієнтів, посадових окладів та окладів за військовим званням військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу

Щодо нарахування заробітної плати працівникам, призваним на військові навчальні збори

№ 1008/0/101-17/285 від 31.03.2017 р. “Виплата середнього заробітку військовозобов’язаним за дні взяття їх на військовий облік”

Чи підлягає коригуванню середній заробіток, який зберігається за працівниками, призваними на військову службу, при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства ?